Podmínky použití

Všeobecné podmínky
1. Přístup
1.1 Společnost Www.BlackFriday.cz. si vyhrazuje právo odmítnout uživateli přístup nebo zabránit používání webových stránek nebo jejich částí bez předchozího upozornění, pokud jste zapojeni do žádné činnosti, která podle názoru www.BlackFriday.cz:
(a) porušuje ustanovení těchto podmínek;
(b) porušuje práva Www.BlackFriday.cz nebo třetích stran; (c) jinak je nepřípustný pro jakýkoli jiný přístup a využití této webové stránky.
2. Chování uživatelů
2.1 Uživatelé nesmějí používat webové stránky na:
(a) získání jiné totožnost nebo zkreslovat vaši identitu, věku nebo příbuznosti či příslušnosti k jiné osobě nebo subjektu (zejména když webové stránky vyžadují registraci uživatele);
(b) falšování nebo mazání funkcí, popisků či jiných označení původu nebo zdroje jakéhokoliv obsahu webových stránek (jak je definováno v bodu 3.1 níže);
(c) poškození nebo narušit provoz webových stránek, serverů či sítí, na nichž se nacházejí webové stránky nebo Nepřihlíží se k žádnému požadavky, postupy, politiku nebo předpisy sítí, na nichž jsou umístěny na webových stránkách;
(d) pokus o získání neoprávněného přístupu k webových stránek, počítačových systémů nebo sítí, na nichž se nacházejí webové stránky, jakýmikoliv prostředky;
(e) padělání nebo pokusům o padělání, ani za ohrožování nezletilých;
(f) zasílání urážlivé, neslušné, urážlivé nebo hrubé elektronické komunikace nebo elektronické komunikace urážlivý náboženství, rasu nebo vyznání nebo hrozí násilím (včetně e-mailů nebo umísťuje v diskusním fóru) a vysílání tak. spamming (zasílání nevyžádaných e-mailů);
(g) provádění, prezentace, spedice, distribuce, propagace a zveřejňování průzkumů, soutěží, pyramidových her nebo řetězec písmen;
(h) provádění, prezentace, spedice, distribuce, propagace a zveřejňování materiálů obsahujících jakoukoliv nabídku fondů, reklamy nebo nabízení zboží nebo služeb bez předchozího písemného souhlasu Www.BlackFriday.cz;
(i) pro přenos nebo poslat e-mailem nebo jinak těch materiálů, které nesou způsobem, který není dovoleno (včetně materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví třetích stran, nebo které obsahují důvěrné informace);
(j) shromažďování, používání, dodávka nebo uchovávat osobní údaje o ostatních uživatelích, včetně e-mailových adres;
(k) porušení právních předpisů.
2.2 Každý uživatel je zodpovědný za zachování důvěrnosti svých hesel a dalších identifikačních údajů používaných k přihlášení k webové stránce. Uživatel souhlasí s tím, že společnost bude Www.BlackFriday.cz neprodleně informovat o jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti.
3. Práva k duševnímu vlastnictví
3.1, materiály, grafika, loga, tlačítko ikony, obrázky, video a audio klipy, ochranné známky, reklama, grafický design, uspořádání, grafické uživatelské rozhraní, vzhled a ovládací prvky webové stránky (souhrnně, “Obsah”) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a zákony na ochranu duševního vlastnictví.
3.2 Uživatelé webových stránek mohou používat obsah webových stránek pro osobní a nekomerční účely a nejsou oprávněni tento obsah jakýmkoliv způsobem měnit nebo upravovat. Jakékoliv užití webových stránek pro druhé, zejména pro komerční účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Www.BlackFriday.cz
3.3 Firemní logo Www.BlackFriday.cz a obchodní jméno jsou registrované ochranné známky a jejich použití bez předchozího písemného souhlasu Www.BlackFriday.cz je zakázáno.
4. Odkazy a reklama
4.1 Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných osob. Společnost Www.BlackFriday.cz. není odpovědná za obsah těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost.
4.2 Webové stránky mohou obsahovat reklamy na zboží a služby třetích stran. Za správnost údajů uvedených v těchto reklamách odpovídá zadavatel reklamy a nikoli Www.BlackFriday.cz
5. Soutěže
5.1 Společnost Www.BlackFriday.cz. Čas od času oznámil na internetových stránkách soutěže. Pravidla soutěže budou vyhlášeny v době vyhlášení soutěže.
6. Změny podmínek
6.1 Společnost Www.BlackFriday.cz. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či doplnit tyto podmínky.