Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Obecně
Řada uživatelů internetu si neuvědomuje, jak snadno lze o nich získat osobní informace, když se pohybují na webu. Naše společnost vždy respektovala a chránila soukromí našich uživatelů.
Evidence návštěv
Jakmile navštívíte webové stránky společnosti www.BlackFriday.cz , náš server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely zaprotokoluje adresu Vašeho serveru, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Na základě těchto informací se nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval.
Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování
Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line nákupu, registraci do soutěží, poskytování on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž jste je společnosti www.BlackFriday.cz poskytli.
Pokud si nepřejete takovéto nabídky dostávat, dejte nám, prosím, vědět. Je možné, že Vaše jméno, příjmení a adresu předáme jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, prosím, informujte nás. S Vaším souhlasem používáme k nabídce zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.
Zpracování osobních údajů provádí automaticky nebo manuálně společnost www.BlackFriday.cz, případně touto činností pověřuje zkušené a spolehlivé zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím: office@blackfriday.cz